อ.นเรศ สีละมัย

ผู้ชายธรรมดาๆที่เกิดมาเพื่ออุทิศชีวิตและจิตวิญญาณให้กับ"เสียงดนตรี"และ"วิธีการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดกาลนาน…."

อ.นเรศ สีละมัย - ผู้ชายธรรมดาๆที่เกิดมาเพื่ออุทิศชีวิตและจิตวิญญาณให้กับ"เสียงดนตรี"และ"วิธีการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดกาลนาน…."

วงขับไม้

วงดนตรีไทยชนิดหนึ่ง ที่มีประวัติมายาวนาน และมีความสำคัญมาก เพราะเล่นกันในราชสำนัก พิธีสมโภชน์สำคัญๆ วงนี้มีชื่อเรีย กว่า “วงขับไม้”

วงขับไม้
ภาพวงขับไม้

วงขับไม้ ประกอบไปด้วยผู้บรรเลงจำนวน 3 คนด้วยกันคือ คนขับลำนำ หรือ ผู้ขับร้อง คนสีซอสามสาย ทำหน้าที่คลอร้องหรื อดำเนินทำนองและ คนไกวบัณเฑาะว์ ทำหน้าที่ควบคุมจังหวะการบรรเลง

การขับไม้ใช้บรรเลงประกอบพิธีสำคัญเช่นพ ระราชพิธีสมโภชพระมหาเศวตฉัตร หรือพระราชพิธีสมโภชช้างเผือก เป็นต้น

Related posts:

ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*